Ochrana osobních údajů a GDPR

Provozovatel zařízení pracuje s osobními údaji, proto vyžaduje souhlas se zpracováním osobních údajů dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 679/2016, o Ochraně fyzických osob, v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) a dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

Odesláním rezervační zprávy prostřednictvím emailového kontaktu, odesláním rezervačního formuláře či oslovením naší společnosti prostřednictvím telefonu uděluji ubytovacímu zařízení Oblaka, Lesní 711, 379 01 Třeboň,  IČ 72145331, emailový kontakt: info@oblakaubytovani.cz, telefonický kontakt +420724352399 dále jen Správce, souhlas se zpracováním mých  osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:

1. Osobní údaje, které budou zpracovány:

jméno a příjmení,

emailová adresa (pokud bude poskytnuta)

telefonický kontakt (pokud bude poskytnut)

adresa subjektu (pokud bude poskytnuta)

jiný osobní údaj poskytnutý subjektem

2.Účelem zpracování osobních údajů je:

vytvoření rezervace ubytování

3.Doba zpracování osobních údajů je: 6 let

Prohlášení subjektu:

Subjekt odesláním emailu, rezervačního formuláře nebo oslovením prostřednictvím telefonického hovoru prohlašuje, že byl řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. Dále Subjekt je srozuměn a souhlasí s tím, že souhlas se zpracováním osobních údajů může kdykoli zrušit formou emailového oznámení na adresu info@oblakaubytovani.cz. Dále Subjekt je srozuměn a souhlasí s tím, že souhlas se zpracování osobních údajů udělený při rezervaci ubytování nebo při nástupu k ubytování je povinný a pokud dojde k jeho zrušení před uskutečněním nebo v průběhu objednaného pobytu, bude vzhledem k nemožnosti ubytování realizovat či dále v něm pokračovat, postupováno ukončením ubytování bez náhrady.

Poučení Subjektu údajů


Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 679/2016 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje, že: osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek, důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je zájem Subjektu údajů o ubytování poskytované Správcem

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným třetím osobám,

Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování.

Kateřina Blažková
Lesní 711, 379 01 Třeboň
info@oblakaubytovani.cz
+420 724 352 399